Dzień dzisiejszy

Dzień dzisiejszy
29 grudnia 2019

Dzień dzisiejszy

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Marka 2

Myśl przewodnia: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (List do Kolosan 3: 1-2). Czy myślisz o tym, co jest w górze w ciągu dnia? Kiedy otwierasz oczy, czy zastanawiasz się nad Bożymi sprawami, tym co niematerialne, tym co duchowe? Apostoł Paweł pisze, aby myśleć o tym, co w górze. Ale żyjemy tutaj na ziemi. To nie jest też tak, abyśmy żyli jak fanatycy. Chodzi o to na czym skupiamy nasze myśli każdego dnia.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Marka 2: 66-72, Dzieje Apostolskie 2: 2-4, 14-17, 38-41, List do Kolosan 3: 1-2, List Jakuba 4: 13-15, List do Hebrajczyków 3: 13, List do Hebrajczyków 4: 7, 1 list Jana 5: 13, Księga Psalmów 130: 3, Księga Izajasza 1: 18, Księga Micheasza 7: 18-19, 1 list Jana 1: 9,  1 list Jana 2: 1-2.

Pytania do refleksji: 1. Jaką różnicę zauważamy pomiędzy Piotrem z Ew. Marka 2: 72 a Piotrem z 2 rozdz. Dziejów Apostolskich? 2. Co to znaczy „tego co w górze szukajcie” (List do Kolosan 3: 1)? 3. Co znaczą słowa „Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo” (List Jakuba 4: 15)? 4. Co znaczą słowa „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (List Jana 5: 13)? 5. Czego Bóg oczekuje ode mnie dzisiaj?

Tematy:
Back To Top