Dawidowy wątek. Psalm 18

Dawidowy wątek. Psalm 18
15 września 2019

Dawidowy wątek. Psalm 18

Kaznodzieja:
Passage: Księga Psalmów 18

Myśl przewodnia: Trudno nam jest przyjąć Boże wyroki. Trudności, których doświadczamy w życiu są nam potrzebne, abyśmy byli trzeźwi. A jak to było w Psalmie 18? Dawid skończył swą walkę z wrogami i powiedział nam 3 rzeczy o swoim Panu. Po pierwsze mówi, że on miłuje Pana. Drugą rzeczą jest ta: Niech będzie Pan pochwalony. O trzeciej rzeczy mowa jest w 47 wierszu: Pan żyje. Ten Psalm powinien być naszym przewodnim hymnem dla Pana, jeśli mamy uporządkowaną świątynie Ducha Świętego. Pan jest skałą. Pan jest twierdzą. Jak mocno musiał czuć się Dawid, kiedy Bóg prowadził go przez różne zawieruchy jego życia. Aby poznać potężnego Boga, mocarza wielkiego, Bóg postawi cię – tak jak postawił Dawida – na takim gruncie, gdzie nauczy cię z nim się poruszać. Dawid musiał na początku walczyć ze zwierzętami; musiał on przygotować się do wielkich walk. To był wojownik. Bóg powiedział mu, że on jest przeznaczony do tego, aby walczył; dom dla Boga miał zbudować kto inny. Bóg uczył Dawida kroczyć z nim. Gdyby nie ci wrogowie, to tak naprawdę Dawid nie poznałaby swego Boga. Dawid nauczył się posłuszeństwa pomimo swoich słabości. Inaczej niż Saul, który Bogu nie był posłuszny. Zadanie twoje jest wielkie – masz być królewiczem. Masz zdobyć wszystko to, co najlepsze dla Pana. A każda trudność, która cię spotyka w życiu jest w planie najwyższego Króla – Boży plan to osobisty program dla ciebie, to indywidualna organizacja studiów.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Efezjan 5: 18, 5: 19, Księga Psalmów 18.

Pytania do refleksji: 1. Ile wiemy na temat psalmów Dawida? 2. Dlaczego warto analizować własny stan duchowy? 3. Czy Psalm 18 odnajdziemy w naszym życiu? 4. Kiedy mamy prawo powiedzieć, że znamy naszego Boga. 5. Kto lub co było pierwszym wrogiem Dawida? 6. Kim był drugi i kolejny wróg Dawida? 7. W jaki sposób możemy Psalm 18 zastosować do naszego życia? 8. Do czego byli Dawidowi potrzebni wrogowie? 9. W czym Dawid przypomina Pana Jezusa? 10. Co się Bogu podobało w Dawidzie? 11. Co mamy robić, aby kroczyć z Panem? 12. Czy jesteś świadomy tego, że jesteś w Bożej szkole, i że wymagania królewskie są wysokie? 13. Czy ty wiesz kim ty jesteś? 14. Co wynika z tego, że wierzący jest namaszczony na królewicza? 15. Jakie rzeczy powinien mieć człowiek wierzący przed oczyma?

Tematy:
Back To Top