Co Duch mówi do zborów

Co Duch mówi do zborów
8 marca 2020

Co Duch mówi do zborów

Kaznodzieja:
Passage: Księga Objawienia 1-3

Myśl przewodnia: Drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia to szczególne miejsca w Biblii, bo tutaj zawarte są listy Pana Jezusa do 7 zborów. Wszystkie inne listy były pisane przez innych autorów, a tutaj jest wyjątek, tutaj sam Pan Jezus ma słowo dla zborów. To były autentyczne zbory, które były wtedy w Azji Mniejszej. Czytając całą księgę dochodzimy do wniosku, że nie chodzi tylko o 7 zborów i koniec. Klucz do całej księgi mieści się w pierwszym rozdziale, w wersecie 19: „Napisz wiec, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.” Ta księga mówi nie tylko o tym, co było, ale i o tym co się stanie; ona odkrywa, objawia wydarzenia przyszłe. Dzisiaj chciałabym przejść przez każde z tych 7 zborów i coś pokreślić, jakie słowo ten zbór otrzymał od Pana Jezusa i zobaczymy jakie to bardzo aktualne.

Omawiane fragmenty biblijne: Ks. Objawienia 1: 19, 2: 2, 21: 12-14; Ew. Marka 3: 3-19; Ks. Objawienia 2: 9; 2: 13, 2: 19-20; Ks. Objawienia 3: 1, Ew. Mateusza 7: 15-23; Ks. Objawienia 3: 7, Ks. Objawienia 3: 14-16.

Pytania do refleksji: 1. Kto jest autorem Księgi Objawienia? Czyje to objawienie? 2. O czym mówi Księga Objawienia? 3. Co Pan Jezus powiedział do zboru w Efezie i do zboru w Smyrnie? 5. Ilu apostołów powołał Pan Jezus? Dlaczego ta liczba jest zamknięta? 6. Na podstawie Ks. Objawienia 2: 13 jakie problemy zauważamy, które były i są dzisiaj? 7. Co jest napisane o zborze w Tiatyrze? 8. Jak słowa  - Nie masz wpływu na to, że ptaki latają, ale masz wpływ na to, aby nie dopuścić, by uwiły gniazdo na twojej głowie - odnosi się do słów zawartych w Ks. Objawienia 2: 19-20? 9. Co czytamy o zborze w Sardes? 10. Jeśli ktoś prorokuje, wypędza demony, czyni wiele cudów, to czy to oznacza, że ta osoba należy do Pana? 11. Co Pan Jezus mówi do zboru w Filadelfii? Kto posiada klucz Dawida i co z tego wynika? 12. Czego dowiadujemy się o zborze w Laodycei? 13. Do którego zboru opisanego w Ks. Objawienia podobny jest twój zbór? Jak ważne jest zachowywanie Słowa Bożego?  

Tematy:
Back To Top