Chrystus w Starym Testamencie

Chrystus w Starym Testamencie
1 września 2019

Chrystus w Starym Testamencie

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Jana 5

Myśl przewodnia: Badając pisma Starego Testamentu można było natknąć się na świadectwa o Panu Jezusie. Czasem jest to jawne, jasne, a czasem jest to ukryte i trzeba to badać, popracować nad tym, aby to odkryć. Nawet tyko dobra znajomość Starego Testamentu powinna nam ukazać postać Pana Jezusa. Zacząć można od Adama – pierwszego człowieka, który otrzymał życie. W 1 liście do Koryntian czytamy o Panu Jezusie – ostatnim Adamie, który daje życie. Mojżesz, który był pośrednikiem, który zapowiada, że przyjdzie ktoś podobny w czymś do niego, którego słuchać będziemy.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Jana 5:39, Ewangelia Łukasza 24:26-27, 1 List do Koryntian 15: 45, 5 Ks. Mojżeszowa 18: 15, 4 Ks. Mojżeszowa 14: 19-20, 1 Ks. Mojżeszowa 8: 20, 1 list Piotra 1:18-19, List do Rzymian 4:16, List do Hebrajczyków 12: 2, 1 Ks. Mojżeszowa 37: 19-20, Ewangelia Jana 1:11, 4:44, Ewangelia Marka 3:31, Ewangelia Jana 7: 5, 1 Ks. Mojżeszowa 43: 16, Ewangelia Mateusza 26: 17-30, 1 list do Koryntian 11: 23-32.

Pytania do refleksji1. Czy w Starym Testamencie napotykamy świadectwa o Panu Jezusie? 2. W jaki sposób widać Pana Jezusa w Adamie, w Mojżeszu? 3. Ze względu na kogo Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy? 4. W jaki sposób można człowieka wykupić, oczyścić? Jaki to ma związek z Noem i z Ablem? 5. Co możemy powiedzieć o Abrahamie i o Panu Jezusie? 6. Czy wiara jest rzeczą wszystkich ludzi? Kto jest sprawcą naszej wiary? 7. Czego dowiadujemy się z Nowego Testamentu o rodzinie Jezusa? 8. W jaki sposób życie Józefa wskazuje na Pana Jezusa? 9. Gdzie objawił się Pan Jezus i co to oznacza? 

Tematy:
Back To Top