Być z prawdy

Być z prawdy
15 grudnia 2019

Być z prawdy

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Jana 18

Myśl przewodnia: Pan Jezus powiedział, że „kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Ewangelia Jana 18: 37). Co to znaczy być człowiekiem z prawdy i słuchać słów Pana Jezusa? Piłat powiedział prawdę mówiąc o Panu Jezusie „Ja w nim żadnej winy nie znajduję” (Ewangelia Jana 18: 37). Ale czytamy też, że potem Piłat kazał go ubiczować. Piłat to człowiek, który ocierał się o prawdę, ale to nie był człowiek z prawdy. Mamy uczyć się prawdy, aby być z prawdy.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Jana 18: 37, Ewangelia Jana 19: 1-11, Ewangelia Jana 3: 19-21, Ewangelia Jana 8: 12, 1 list Jana 1: 6, List do Efezjan 4: 17-32, Księga Objawienia 21: 27, Księga Objawienia 22: 11-15.

Pytania do refleksji: 1. Co to znaczy być człowiekiem z prawdy? 2. Jakie przykłady postaci biblijnych można podać, które były z prawdy? 3. Kto dąży do światłości (Ewangelia Jana 3: 21)? 4. Czy człowiek wierzący musi pracować nad sobą? 5. W jaki sposób możemy towarzyszyć Jezusowi? 6. Co to znaczy „nauczyć się Chrystusa” na podstawie Listu do Efezjan 4? 7. Jaka jest różnica między słuchanie prawdy a wykonywaniem prawdy? 8. Czy chcesz być człowiekiem z prawdy?

Tematy:
Back To Top