Być światłem i solą

Być światłem i solą
10 listopada 2019

Być światłem i solą

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Mateusza 5

Myśl przewodnia: Pan Jezus mówił o świetle i o soli. Światło ma świecić w odpowiedni sposób, a sól ma mieć odpowiedni smak. Sól ma własności konserwujące i my powinniśmy konserwować w naszym życiu to, co jest dobre. Ważny jest też smak soli. Boży Kościół ma nosić smak soli. Czytamy w 1 liście do Tymoteusza 3:15 „jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy”. W sprawie światła: Jezus jest najlepszym światłem, który oświetla naszą drogę. I my zostaliśmy nazwani światłością świata (Ew. Mateusza 5: 14), my mamy świecić na świecie. Pan Jezus powiedział: „Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 5: 16).

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Mateusza 5: 13-16, Ewangelia Mateusza 28: 19-20, 1 Księga Mojżeszowa 18: 32, Ewangelia Jana 9: 5, Ewangelia Jana 17: 11.

Pytania do refleksji1. Jak należy rozumieć metaforę światła i soli, o której czytamy w Ewangelia Mateusza 5: 13-16? 2. W jaki sposób można być solą i światłem na ziemi? 3. Co się dzieje, kiedy światło pada na biała ścianę i na czarną ścianę? Jak to porównanie można odnieść do życia chrześcijanina? 4. Czy łatwo czy trudno jest być światłem i solą w tym świecie? 5. Kto jest najlepszym światłem w życiu człowieka? 6. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział, że „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze” (Ew. Mateusza 5: 14).

Tematy:
Back To Top