Aby się schronić pod jego skrzydłami: Noemi i Rut

Aby się schronić pod jego skrzydłami: Noemi i Rut
15 marca 2020

Aby się schronić pod jego skrzydłami: Noemi i Rut

Kaznodzieja:
Passage: Księga Rut

Myśl przewodnia: Rut to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Gdy umarł jej mąż  opuściła swego ojca i swoją matkę, i swoją ziemię, w której się urodziła, i poszła do ludu, którego przedtem nie znała; przyszła do Pana, Boga izraelskiego, aby schronić się pod jego skrzydłami.

Omawiane fragmenty biblijne: Księga Rut, Ew. Mateusza 1, Ks. Objawienia 3: 1, Ew. Mateusza 11: 28-30.

Pytania do refleksji: 1. O czym, w skrócie, mówi Księga Rut? 2. Dlaczego Noemi chce, aby ją nazywano Mara? 3. Czym różni się postawa Rut od postawy Noemi w świetle przeżyć, których doświadczyły? 4. Dlaczego zgorzknienie nie jest dobre w życiu człowieka? 5. Jaki plan przewidział Pan Bóg dla Rut i jej teściowej? 6. Jaka jest Rut? Jakie posiada cechy? 7. Na jakie sposoby widać, że Rut jest pokorną osobą? 8. Czym jest pycha? 9. Jak w Jezusie Chrystusie widać pokorę? 10. Jaka jest relacja między pokorą a miłością? 11. Dlaczego pokora jest ważna w życiu człowieka i w jakich sytuacjach należy ją stosować? 12. Dlaczego warto schronić się pod skrzydłami wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga?

Tematy:
Back To Top