Aby dać świadectwo prawdzie

Aby dać świadectwo prawdzie
1 grudnia 2019

Aby dać świadectwo prawdzie

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Jana 18

Myśl przewodnia: Czytamy w Ewangelii Jana 18: 8-9, jak Pan Jezus mówi „Ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść; aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś.” Pozwólcie tym odejść, aby się wypełniło Słowo. Nieustannie to powtarzamy - aby wypełniły się słowa. Bo tak napisano, bo tak powiedział prorok. Pamiętam jak nawrócił się mój młodszy kolega i chodził z Biblią przez świat i mówił, „Tu wszystko jest napisane. Tu wszystko jest.” Nie od razu tak to wszystko widać. Nie od razu jest to jawne, proste. Czasem trzeba zagłębić się, czasem trzeba popracować. Czasem ten skarb, który jest w ziemi, trzeba odkopać, wygrzebać, zainwestować, kupić tą ziemię, bo wiemy, że jest drogocenna. I inni w Nowym Testamencie wielokrotnie odwoływali się do napisanego Słowa. Nawet sam Pan, który żył na ziemi, z wielkim szacunkiem odnosił się do Słowa Bożego – bo tak napisano. Jest to wspaniała księga, jest tam wiele, są tam skarby nieprzebrane. Trzeba to zakupić i odkrywać i wgłębiać się, by te perły drogocenne, które są tam zawarte, odkrywać.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Jana 18: 1-40.

Pytania do refleksji: 1. Jak ważne jest Słowo Boże? 2. Ci, którzy przyszli po Jezusa, cofnęli się i padli, kiedy Jezus powiedział do nich „Ja jestem”. Dlaczego padli na ziemię? 3. Kaifasz prorokując, powiedział o Jezusie do Żydów „jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud”. Jak należy rozumieć te słowa w kontekście jednej ofiary Pana Jezusa? 4. Czego możemy nauczyć się o człowieku z zaparcia się Piotra? 5. Co to jest zewnętrzna religijność na podstawie Ewangelii Jana 18: 28? 6. Jak silne i jak błędne potrafią być ludzkie poglądy, zwyczaje, wychowanie, tradycje? 7. Co to znaczy „Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” w kontekście omawianego fragmentu? 8. Co Pan Jezus mówi o prawdzie na podstawie Ewangelii Jana 18: 37? 9. Jakie znaczenie mają wybory i słowa ludzkie? 10. Czy to, co dzieje się dzisiaj, ma wpływ na to, co dzieje się w przyszłości? Podaj przykład biblijny i przykład z życia codziennego.

Tematy:
Back To Top