A gdy nadeszła pora: ostatnia wieczerza

A gdy nadeszła pora: ostatnia wieczerza
2 lutego 2020

A gdy nadeszła pora: ostatnia wieczerza

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Łukasza 22

Myśl przewodnia: My dzisiaj i w innych, biblijnych społecznościach nie składamy Bogu ofiary, czy z Pana Jezusa, czy jakby z Pana Jezusa, czy nie z Pana Jezusa; czy jest przeistoczenie, czy połowiczne przeistoczenie, czy nie ma przeistoczenia, ale jest ofiara, to wszystko są chybione próby ludzi, którzy chyba boją się tak zupełnie zaufać Bogu – oprzeć się tylko na ofierze Pana Jezusa. Do tego potrzebna jest wiara: wierzę Pismom, wierzę Bogu. Czy zaufamy zupełnie? W naszym kraju mamy jakby plan awaryjny, trzecią drogę – bierzemy trochę ze Starego Przymierza, trochę z Nowego. Ale autor Listu do Hebrajczyków nie zgodził się na trzecią drogę. Ten list to jest protest przeciw powrotowi chrześcijan do Starego Przymierza. To są rzeczy nie do pogodzenia, jedno wyklucza drugie. Ofiara Pana Jezusa daje oczyszczenie raz na zawsze.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Łukasza 22: 14-20, List do Hebrajczyków 10: 1-18, I list do Koryntian 11: 23-32.

Pytania do refleksji: 1. Czym się różni ostatnia wieczerza od innych wieczerzy? 2. „A gdy nadeszła pora” – co te słowa z Ew. Łukasza 22: 14 oznaczają w kontekście całego Słowa? 3. Jak ważny jest element stołu w kontekście Ostatniej Wieczerzy? 4. Jak często Biblia odwołuje się do symboliki? 5. Co to znaczy „to czyńcie na pamiątkę moją” (Ew. Łukasza 22: 19)? 6. Skąd wiemy, że Królestwo Boże jeszcze nie przyszło? 7. Czy Pan Jezus dał swoje ciało za nas czy mu je zabrano? Co wynika ze słów „To jest ciało moje, które się za was daje” (Ew. Łukasza 22: 19)? 8. Jakie są różnice między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem (zwróćmy uwagę na np. kapłana, ołtarz, ofiarę, oczyszczenie)? Dlaczego nie da się pogodzić Starego Przymierza z Nowym Przymierzem? 9. Dlaczego nie jest możliwa inna ofiara od tej, którą złożył Jezus (zob. List do Hebrajczyków 10: 1-18)? 10. Jaka jest różnica między pokojem, który daje świat a pokojem, który daje Pan?

Tematy:
Back To Top