Lecz z nich największa jest miłość

Lecz z nich największa jest miłość
1 stycznia 2020

Lecz z nich największa jest miłość

Kaznodzieja:
Passage: 1 List Apostoła Pawła do Koryntian 13

Myśl przewodnia: W tym tekście (w 1 liście do Koryntian 13: 1-13) pojawia się przyrównanie miłości do różnych rzeczy. Skąd to się wzięło? Z kontekstu. Brat Richard O’Connell, który przyjeżdżał do naszego zboru na konferencje młodzieżowe mówił, że „Po pierwsze – kontekst, po drugie – kontekst i po trzecie – kontekst”. To jest podstawowa zasada przy czytaniu i interpretacji Słowa Bożego. Z kontekstu wynika, że w poprzednim rozdziale i kolejnym mowa jest o darach Ducha Świętego, i w środek Apostoł Paweł wkłada hymn o miłości, który nie może być rozważany bez tego kontekstu, dlatego ta miłość jest ciągle porównywana do różnych rzeczy, o których będziemy dziś mówić.

Omawiane fragmenty biblijne: 1 list Apostoła Pawła do Koryntian 13: 1-13, 1 list Apostoła Pawła do Koryntian 12: 7-11.

Pytania do refleksji: 1. Jak ważny jest kontekst w interpretacji Słowa Bożego? 2. Dlaczego wielu chrześcijan nie chciałoby być w zborze w Koryncie? 3. Czy każdy chrześcijanin otrzymuje jakiś dar od Boga? 4. Na czym polegał problem w Koryncie? Czy problem polegał na braku darów? 5. Jak ważna jest miłość w porównaniu do takich darów jak dar prorokowania czy dar mówienia językami? 6. Czy wszystkie przykazania są równe, czy jednak są przykazania, które są ważniejsze od innych? 7. Jeśli ktoś odda życie za jakąś wartość albo za jakąś sprawę, a nie ma miłości to jakie znaczenie ma poświęcenie tej osoby? 8. Jak sprawdzić, czy ktoś jest owcą czy wilkiem? 9. Czy jest możliwe, aby ktoś czynił cuda i nie należał do Boga? Czy jest możliwe, aby Bóg kogoś takiego nigdy nie znał? 10. Dlaczego warto jest inwestować w miłość? 11. Jaki jest związek między rozwodami a miłością lub jej brakiem? 12. Niektóre rzeczy przeminą – wiedza, języki, proroctwa. Co to dla nas znaczy, że miłość nie przeminie? 13. Co to znaczy „zaniechać tego, co dziecięce”? Jacy powinni być dorośli? 14. Co wynika z tego, że nasze poznanie jest cząstkowe? 15. Co dla nas będzie najważniejsze w roku 2020?

Tematy:
Back To Top