Ofiara Pana Jezusa

Ofiara Pana Jezusa
1 stycznia 2017

Ofiara Pana Jezusa

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 9

Myśl przewodnia: Na podstawie Nowego Testamentu podkreślamy, że jedna jest ofiara, nie możne być więcej, nie możne być powtórzeń. Ofiara była jedna, jedyna, niepowtarzalna. My wspominamy ofiarę Pana Jezusa. My nic Bogu nie ofiarujemy; byłoby to umniejszeniem tamtej ofiary, tak jakby coś jeszcze trzeba było ofiarować. Chrześcijanie żydowscy sprzed dwóch lat byli nauczeni, że ofiary trzeba powtarzać. Ale zakon (prawo) był tylko cieniem tego, co miało przyjść; zakon był zapowiedzią Pana Jezusa. Krew zwierzęcia nie była w stanie całkowicie wymazać grzechu, to działało przez jeden rok. Zakon miał swój początek i swój koniec. Końcem zakonu był Chrystus. Pan Jezus znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Nie ma więc sensu ciągnąć dalej zakonu. Co więcej, zakon jest przeszkodą. Doskonałość zaczyna się od Pana Jezusa. Ofiara Pana Jezusa jest na zawsze, raz na zawsze, doskonała; nie da się jej ulepszyć. Tam, gdzie Bóg odpuścił, tam nie ma już ofiary za grzech. Od Pana Jezusa zaczyna się nowa era.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 9: 28, 10: 1-18; 1 list do Koryntian 11: 23-32.

Pytania do refleksji: 1. Co nowego, ale niewłaściwego chcieli wnieść do chrześcijaństwa Hebrajczycy? 2. Czy wolno powtarzać ofiarę Pana Jezusa? Jak długo trwa ofiara Pana Jezusa? 3. Jak to możliwe, że jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze? 4. Czy człowiek może stać się godnym, czy może dostąpić uświęcenia mocą własnej woli? 5. Czy można dziś mówić "Idźcie, ofiara została złożona", czy jest to zgodne z nauką Nowego Testamentu? 6. Czy to, co czynią ludzcy kapłani może zgładzić grzech? 7. Czy Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz? 8. Czy mamy udoskonalać ofiarę Pana Jezusa, czy się z niej cieszyć? 9. Czy Bóg wspomni nieprawości tych ludzi, którzy przyjęli oczyszczenie pochodzące od Pana Jezusa? 10. Na jakie sposoby ludzie próbują modyfikować prawdziwą Ewangelię? 11. W jaki sposób niedoskonały człowiek może wejść do Królestwa? 12. Czy Bóg postrzega chrześcijanina jako doskonałego, tak samo, jak doskonały jest Chrystus? 13. Czy można coś Bogu ofiarować - tak jakby, coś dać, aby coś wziąć?

Tematy:
Back To Top