Rozpocznij dzień Psalmem!

Otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar- Jego Słowo. Zachęcam, aby z daru tego korzystać i rozpoczynać każdy dzień przeczytaniem jakiegoś psalmu.

Dla przykładu pragnę podzielić się kilkoma myślami z Psalmu 147;

Psalm ten mówi jak potężny jest Bóg- On wyznacza liczbę gwiazd i nadaje im imiona. Przygotowuje deszcz dla ziemi. Dzięki Niemu mamy urodzaj. „Sprawia, że rośnie trawa”. Daje zwierzętom pokarm. Posyła swoje rozkazy na ziemię. Zapewnia pokój granicom.

Bóg działa. Pan uzdrawia tych, których serca są złamane. On zawiązuje ich rany. Ale też poniża bezbożnych. Ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, w tych którzy ufają jego łasce.

Psalm zachęca do chwalenia Pana. Można to czynić poprzez pieśń: „Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu” . Czy śpiewamy w naszych domach pieśni dla Pana? Czy sercem angażujemy się w śpiew podczas nabożeństw? Dobrze jest śpiewać Panu. Alleluja!