Powierzono nam Ewangelię

Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.
Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijnie wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

Ewangelia jest tak cenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

Ewangelia jest tak przemawiająca, że apostoł Paweł, kiedy ją usłyszał, ani przez chwilę nie radził się ludzi, co ma z tym począć: „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,
żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi (Gal.1;15-16).

Sam Chrystus zwiastował Ewangelię : Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mat.11;5).

Zamiarem naszego Pana jest, aby Ewangelia była zwiastowana wszelkiemu stworzeniu:„ I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”
( Marek.16;15).
Ewangelia ma być zwiastowana pomiędzy poganami ( Ga.1;16)

Przyjdzie czas, kiedy wola naszego Pana zostanie spełniona: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec ( Mat.24;14)

Są ludzie, którzy nie przyjmują Ewangelii: „A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną ( II Kor.4;3)

Ewangelia powinna być zwiastowana w odpowiedni sposób:
„Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was: ( I Tes.1;5)
oraz:
„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” ( I Tes.2;4).

Czy Ewangelia jest dla Ciebie rzeczą cenną? Czy jesteś świadom, że powierzył Ci ją sam Bóg, aby przez Ciebie skutecznie docierała do innych?

Jacek Duda