Przeglądasz

Artykuły

Powierzono nam Ewangelię

Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.
Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijnie wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).
Czytaj dalej

O kluczach

Nasz Pan posiada klucze. Klucze śmierci i piekła ( Objawienie 1;17), klucze Królestwa Niebios (Mateusz 16;19), klucz Dawida (Obj.3;7), klucze do serc ludzkich (Dzieje Apostolskie 16;14). Kiedy On otwiera, nikt nie potrafi zamknąć. Kiedy On zamyka, nikt nie otworzy (Obj.3;7). Czytaj dalej

Powierzono nam Ewangelię

Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.

Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijne wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

Ewangelia jest tak cenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

Czytaj dalej

Bóg Eliasza

W czasach króla Achaba naród wybrany, Izrael, kulał na dwie strony- służył Panu, ale także bogom pogańskim- Baalowi i Asztarcie, co skutkowało między innymi suszą, która nawiedziła ziemię izraelską przez okres trzech i pół roku. Taki stan nie mógł trwać wiecznie. Prorok Pana- Eliasz wezwał Izraelitów do wyboru: „Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!”.  Ale lud nie odrzekł mu ani słowa- w głębi swych serc Izraelici wiedzieli, że źle czynią ‘zapalając Panu Bogu świecę a diabłu ogarek’, lecz brakowało im determinacji do stanowczej decyzji.
Czytaj dalej