Zasoby internetowe

Na tej stronie zainteresowani znajdą odniesienia do wartościowych stron internetowych. Wiele z tych ostatnich będzie w języku angielskim, mamy jednak nadzieję, że z czasem zasoby te powiększać się będę o materiały czytelnicze w języku polskim.   


1. Poznaj dzieła JONATHANA EDWARDSA (1703-1758), wybitnego myśliciela chrześcijańskiego (w języku angielskim).

Back To Top