Biblioteka KECh

Księgozbiór wypożyczalni, gromadzony już od wielu lat, liczy ponad 250 pozycji. Z książek skorzystać można na miejscu (w niedzielę, po nabożeństwie) albo wypożyczyć do domu na okres od 4 do 8 tygodni. Książki skatalogowane są alfabetycznie i tematycznie. Poniżej znajdują się przykłady zasobów, które posiadamy. 

Bassara Cz. (2014): Jaką wolność przynosi Jezus Chrystus?

Bunyan J. (1994): Wędrówka pielgrzyma.

Eareckson J. & Estes S. (2007): Krok dalej.

George E. (2008): Kobieta według Bożego serca

Gitt W. (2003): Człowiek – fascynująca istota

Lewis C. S. (2005): Listy starego diabła do młodego

Lloyd-Jones D. M. (2001): Bóg Ojciec, Bóg Syn.

McDowell J. & McDowell S. (2009): (Nie)? Wiarygodne zmartwychwstanie.

Roy K. (2000): Za wysoką cenę

Ryle J. Ch. (2003): Chodząc z Bogiem

Seweryn A. (2018): Jestem Twoim sługą.

Stott J. R. W. (1991): Poselstwo Listu do Galacjan.

Turkanik H. (2012): Mesjasz w Starym Testamencie

Wallace L. (1987): Ben Hur.

Back To Top