Kaznodzieja: Seweryn Andrzej

Myśl przewodnia: Rozważamy te historie (Księgę Daniela) sprzed sześciu wieków przed Chrystusem, aby odnieść je do naszych czasów i zastosować do naszego życia. Omawiane fragmenty biblijne: Księga Daniela 1-6. Pytania do…
Myśl przewodnia: Jozue mówi "wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie." I dodaje "Ja i dom…
Back To Top