Kaznodzieja: Ratz Paweł

Myśl przewodnia: Trudno nam jest przyjąć Boże wyroki. Trudności, których doświadczamy w życiu są nam potrzebne, abyśmy byli trzeźwi. A jak to było w Psalmie 18? Dawid skończył swą walkę…
Back To Top