Kaznodzieja: Kędziera Edward

Myśl przewodnia: Pan Jezus mówił o świetle i o soli. Światło ma świecić w odpowiedni sposób, a sól ma mieć odpowiedni smak. Sól ma własności konserwujące i my powinniśmy konserwować w…
Back To Top