Kaznodzieja: Duda Jacek

Myśl przewodnia: Już dawno temu pojawiali się ludzie, którzy wywyższali aniołów: już w pierwszym wieku należało bronić czystej nauki o Panu Jezusie. Bóg przemawiał przez proroków, a ostatecznie potem również przez…

O czym należy pamiętać?

27 października 2019
Myśl przewodnia: Co Apostoł Paweł zapisał w środku swego listu do Efezjan? Paweł zaczyna 11 werset od słów „Przeto pamiętajcie…”. Coś należy pamiętać, coś należy sobie przypomnieć, coś bardzo ważnego.…
Myśl przewodnia: W Piśmie Świętym zawarte są proroctwa. Proroctwa, które wypowiadali ludzie do tego powołani i ci ludzie byli natchnieni Duchem Świętym. To nie pochodziło od człowieka. Wykładnia takich proroctw nie…
Myśl przewodnia: Bóg działa jak chce. Jego drogi to nie nasze drogi. Nasze schematy myślenia nie dają się wtłoczyć w Jego schematy, Jego myśli to nie myśli ludzkie. To, co…
Myśl przewodnia: Badając pisma Starego Testamentu można było natknąć się na świadectwa o Panu Jezusie. Czasem jest to jawne, jasne, a czasem jest to ukryte i trzeba to badać, popracować…
Myśl przewodnia: Radość w niebie ma miejsce wtedy, kiedy grzesznik się upamięta. Jan Chrzciciel, głosił po prostu, „Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże”. Janowi chodziło o to, co najważniejsze –…
Myśl przewodnia: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają". Mamy tutaj ciekawą,…
Myśl przewodnia: Tam, gdzie ludzie mówią 'Nie ma Boga' to niech nie liczą na słowa Ewangelii - Bóg cię miłuje. Człowiek musi uznać Boga i złożyć mu dziękczynienie. Nie wszyscy…
Back To Top