Browse Category

NAUCZANIE

2015-04-05

 1. www.kechlublin.pl 35:04
 2. www.kechlublin.pl Mariusz Gogolin 13:58

2015-03-22

 1. www.kechlublin.pl Jadek Duda 42:56
 2. www.kechlublin.pl Janusz Polak 8:51

2015-03-15

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 36:10
 2. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 10:10

2015-03-08

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 27:04
 2. www.kechlublin.pl Jan ¯muda 15:34

2015-03-01

 1. www.kechlublin.pl Jaced Duda 27:33
 2. www.kechlublin.pl Czes³aw Wi¹cek 10:28

2015-02-22

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 33:31
 2. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 10:47

2015-01-11

 1. 2015_01_11_J_Duda 25:46
 2. 2015_01_11_W_Rozek 7:21

2015-01-04

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 34:53

Powierzono nam Ewangelię

bible-428947_1920
Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.

Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijne wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

Ewangelia jest tak cenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

Keep Reading

Rozpocznij dzień Psalmem!

Otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar- Jego Słowo. Zachęcam, aby z daru tego korzystać i rozpoczynać każdy dzień przeczytaniem jakiegoś psalmu.
Keep Reading