Wydarzenie: konferencja

Konferencja: Zagrożenia dla współczesnego Kościoła

Serdecznie zapraszamy na grudniową konferencję zatytułowaną Zagrożenia dla współczesnego Kościoła, której głównym mówcą będzie br. Szymon Matusiak – brat kaznodzieja, ewangeliczny chrześcijanin, członek redakcji Głosu Ewangelicznego i Ziarna Prawdy, tłumacz wielu artykułów i opracowań o tematyce biblijnej.

Spotkanie będzie skupiać się na tematyczne współczesnych zagrożeń dla kościoła, wśród których ważne zagadnienie będzie zajmować kwestia antysemityzmu i pokus ze strony nadmiernej fascynacji judaizmem. W programie spotkania są cztery wykłady, między którymi przewidziana jest krótka przerwa na kawę lub herbatę.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2018 roku o godzinie 15:00.

Miejscem konferencji jest zbór KECh w Lublinie przy ul. Probostwo 30 (dojazd).

 

Serdecznie zapraszamy!