2017-02-12 Kazanie W. Rożek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 50:45
  2. www.kechlublin.pl Wieslaw Rozek 5:59