2017-02-05 Kazanie Cz. Wiącek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Wiacek Czeslaw 7:45
  2. www.kechlublin.pl Duda Jacek 47:28