2017-01-29 Kazanie A. Lesiakowski, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Adrian Lesiakowski 13:55
  2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 40:39