2017-01-22 Kazanie J. Duda, b. Tadeusz

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 31:41
  2. www.kechlublin.pl Tadeusz 5:15