2017-01-08 Kazanie J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 42:58