2017-01-01 Kazanie Cz. Wiącek, J.Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 30:53
  2. www.kechlublin.pl Czes³aw Wi¹cek 7:31