• Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Kor 1;22-25

Bardzo nam miło powitać Cię       

w imieniu naszego Pana – Jezusa Chrystusa!

„Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.”
Jana 14;6

Mamy nadzieję, że z chęcią będziesz zaglądał regularnie na naszą stronę, aby dowiedzieć się nie tylko o aktualnościach z życia zboru, ale przede wszystkim poznawać coś więcej na temat naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. By być pełnym pasji dla Niego; uczyć się kochać Go całym sercem i godnie uwielbić.
Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z Jezusem, zapraszamy Cię do kontaktu mailowego (zakładka Kontakt) bądź osobistego, bo dla Niego nie jest ważne kim jesteś ani jaką masz przeszłość.
On słowami Jeremiasza mówi:
” Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” Jer 31;3
„Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą” Jer 31;25

 

Jacek DudaPastor zboru KECh w Lublinie

Jacek Duda